افـــزودنیهای شرکت
"پویـش پلیـمر پویـا"

شما می توانید با کلیک کردن بر روی افـــزودنی مورد نظر خود در صفحه ای که مشاهده مینمایید ، توضیحات آن را مطالعه کنید و اطلاعات فنی مــا را ببینید

مستربچ هــای افزودنی شرکت  پویش پلیمر پویا میتواند فرصت های خوبی را برای شمــا تولیدکنندگان محترم جهت بهبود مشخصات پلیمری ، فیزیکی ، مکانیکی ، شیمیایی و کارایی و نیز کیفیت محصول نهایی و کنترل هزینه های تمـــام شده ایجاد نماید همچنین این شرکت قادر به تولید مستربچ هـــای ترکیبی به صورت آمیزه های پلیمری است که فرمولاسیونی تخصصی از رنگ و افــزودنیهای مورد نــظر  با کاربری خاص و از قبل تعـریف شده مطابق با سفارش مشتریان ارجمند است .


“هـر مشکلی که داشته باشید ، یک راه حل علمی برای آن داریم” در ذیل با برخی از مستربچ هــای افزودنی این شرکت آشنا می شوید :
مستربچ هــای لیزکننده
مستربچ هــای کمک فرایند پلیمری
مستربچ هــای شفاف کننده
مستربچ هــای شیشه ای کننده پلی پرو پیلن
مستربچ هــای براق کننده
مستربچ هــای آنتی استاتیک
مستربچ هــای آنتی یووی
مستربچ هــای نرم کننده
مستربچ هــای آنتی اکسیدانت
مستربچ هــای شفاف کننده گرانول