مستربچ هــای افزودنی شرکت  پویش پلیمر پویا میتواند فرصت های خوبی را برای شمــا تولیدکنندگان محترم جهت بهبود مشخصات پلیمری ، فیزیکی ، مکانیکی ، شیمیایی و کارایی و نیز کیفیت محصول نهایی و کنترل هزینه های تمـــام شده ایجاد نماید همچنین این شرکت قاذر به تولید مستربچ هـــای ترکیبی به صورت آمیزه های پلیمری است که فرمولاسیونی تخصصی از رنگ و افــزودنیهای مورد نــظر  با کاربری خاص و از قبل تعـریف شده مطابق با سفارش مشتریان ارجمند است .

هـر مشکلی که داشته باشید ، یک راه حل علمی دارد

در ذیل با برخی از مستربچ هــای افزودنی این شرکت آشنا می شوید :

  • مستربچ هــای لیزکننده
  • مستربچ هــای کمک فرایند پلیمری
  • مستربچ هــای شفاف کننده
  • مستربچ هــای شیشه ای کننده پلی پرو پیلن
  • مستربچ هــای براق کننده
  • مستربچ هــای آنتی استاتیک
  • مستربچ هــای آنتی یووی
  • مستربچ هــای نرم کننده
  • مستربچ هــای آنتی اکسیدانت
  • مستربچ هــای شفاف کننده گرانول